REACH: ECHA shortlists substances for possible regulatory action

7 February, 2016

Nearly 300 substances have been selected from REACH registrations for further scrutiny by the Member State competent authorities. The competent authorities will carry out a manual examination of the dossiers they prioritise to decide whether there is a need for regulatory action. ECHA does not make the list of shortlisted substances public as it is purely based on automated selection by IT and manual verification is needed to confirm a potential concern. Registrants are asked to respond no later than 11 March 2016. However 50 of them have been listed publicly asking registrants to update their dossier till the end of February 2016. knoell can assist you in this judgment.

REACH: ECHA heeft een lijst opgesteld van stoffen die mogelijke nader onderzoek behoeven.

Bijna 300 stoffen zijn geselecteerd uit REACH registraties voor nader onderzoek door de bevoegde instanties van de lidstaten. De bevoegde autoriteiten zullen de dossiers handmatige onderzoeken om de prioriteit om te bepalen om te kunnen beslissen of er behoefte is aan nader onderzoek. ECHA maakt de lijst van genomineerde stoffen niet openbaar omdat hij gebaseerd is op een geautomatiseerde IT selectie en handmatige controle is nodig om een potentieel gevaar te bevestigen. Registranten worden verzocht voor 11 maart 2016 te reageren. Vijftig stoffen zijn echter wel op een publieke lijst geplaatst en de registranten daarvan worden verzocht om hun dossiers zonodig voor eind februari te actualiseren. knoell kan u helpen te beoordelen of dat zin heeft.

More information is available on the ECHA website.

Business Units: