REACH data sharing principle presented by ECHA

15 January, 2016

On January 6, 2016 ECHA published the Regulation that on January 26, 2016 new legislation enters into force on filing jointly and exchange data for registrations under REACH. Rules are given which the SIEF must meet to make transparent and effective data sharing. Potential registrants may ask for a breakdown of the study and administrative costs that make up the price to access the required data and allow the joint registration.

Below is the reference to the announcement by ECHA over the publication of the regulation.

Link 1

The second link is to the Dutch text of the Regulation.

Link 2

Dutch version

Op 6 januari 2016 is door ECHA de verordening gepubliceerd waarmee op 26 januari 2016 nieuwe regelgeving van kracht wordt met betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens ten behoeve van registraties in het kader van REACH. Er worden regels opgegeven waaraan de SIEF moet voldoen om het delen van data transparant en doeltreffend te maken. Aspirant registranten kunnen vragen om een specificatie van de kosten van de studies en de administratieve kosten waaruit de kosten om toegang tot de benodigde data te krijgen zijn opgebouwd.

Hieronder is de referentie naar de aankondiging door ECHA over de publikatie van de verordening.

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/reach-data-sharing-principles-clarified

De tweede link is naar de Nederlandse tekst van de verordening.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0009&from=EN

Business Units: 
Jan Tuinstra
+31 317 466800 +31 317 466809 send mail